Κοινωνικές Επιστήμες και Τεχνολογία

Ιστορική Διαδρομή του Δικτύου Hearing Voices και Πληροφορίες για το Ελληνικό Τμήμα του

(Illustration by Michael S. Helfenbein)
Το ελληνικό δίκτυο HearingVoices σήμερα λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, προσφέροντας υποστήριξη σε ανθρώπους που ακούνε φωνές και προωθώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις για τις φωνές και είναι μέρος του Intervoice.

Ride the Tiger: A Guide Through the Bipolar Brain 

Summary source by: Imdb
Available on ertFlix until Th. 27.10 23:59

This film tells the story of highly accomplished individuals diagnosed with bipolar disorder, including former congressman Patrick Kennedy, attorney Terri Cheney, and cartoonist Ellen Forney. It seeks to find out where the biological breakdowns occur and how we can possibly preempt, fix, or rewire our brains to move forward to stability.