Πολιτικά κείμενα

Herbert Marcuse: Το Ζήτημα της Βίας και της Ριζοσπαστικής Εναντίωσης

Διάλεξη που δόθηκε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου τον Ιούλιο του 1967 και δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Psychoanalyse und Politik, περιλαμβάνεται στο τόμο Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, and Utopia (Allen Lane Penguin Press, 1970).